Jadid Online
جدید آنلاین
درباره ما تماس با ما Contact us About us
توانمندان دنياى مجاز
داريوش رجبيان

در بریتانیا هرگونه تبعيض عليه معلولان را قانونی که سال ١٩٩٥ ميلادی تصويب شد، جرم می شمارد. این قانون فراهم سازان هر نوع خدمات را موظف می کند که شیوه دسترسی افراد معلول به آن خدمات را نيز پيش بينی کنند.

در نتيجه، هم اکنون همه ٨٠٠٠ دستگاه اتوبوس شهر لندن پله های فلزی سراشيبی دارند که برای ورود صندلی های چرخدار معلولين باز و بسته می شود؛ پله های سراشيبی در برابر اماکن همگانی نيز بيش از پيش ديده می شود؛ ورزشگاه ها امکانات ويژه معلولين را فراهم کرده اند؛ در اطراف ساختمان ها و فروشگاه های بزرگ و فرودگاه ها فضای بازی برای توقف خودروهای معلولين اختصاص داده شده است و ظاهرا معلولين بيش از هر دوره ديگر از تسهيلات مختلف برخوردارند.

اما رعايت حقوق ناتوانان برای طراحان تارنماها و فراهم سازان خدمات اينترنتی سهل و ساده نيست و هنوز بيشتر کافه های اينترنتی و تارنما ها برای استفاده افراد معلول از آنها سازگار نيستند.

دو سازمان، یعنی موسسه ملی سلطنتی نابينايان و کميسيون حقوق معلولين بريتانيا (که اکنون جزئی از "کميسيون حقوق بشر و برابری" است)، از فراهم سازان خدمات اينترنتی خواسته اند که در رعايت قانون جلوگيری از تبعيض عليه معلولين بکوشند و در مشورت با آنها موانع موجود بر سر راه استفاده معلولين از اينترنت را برطرف کنند.

برای رعايت مفاد قانون، نرم افزارهايی ساخته شده است که دسترسی به اينترنت برای افراد نابينا يا نيمه بينا، کوررنگ، ناشنوا و نيمه فلج را ميسر کرده است. اما تنها تعداد اندکی از کافه های اينترنتی اين نرم افزارها را روی دستگاه های خود نصب کرده اند. چون به گفته کيت تورنر، مدير کافه اينترنتی ويژه معلولين در شهر تروبريج انگليس، هزينه نصب همه نرم افزارها بسيار گزاف است.

او در باره امکانات موجود در اين کافه اينترنتی می گويد: "برای افراد نابينا يا نيمه بينا ما صفحه خوان ديجيتال داريم. در واقع، اين نرم افزار صفحه را با صدا برای کاربران نابينا می خواند. البته، ياد گرفتن نحوه کاربرد اين نرم افزار زمان می خواهد و کاربران ما پس از مدتی به آن خو می گيرند. يکی از افراد نابينا که از مدت ها پيش از کاربران ما بود، با استفاده از اين نرم افزار تارنمای خودش را ساخته است.  شماری از کاربران ما قادر به کنترل دست و انگشت های خود نيستند. برای آنها ما دسته فرمان داريم که مرور صفحه رايانه را برايشان آسان تر می کند. برای معلولينی که فقط می توانند دگمه موشواره (ماوس) را فشار دهند، يک برنامه مناسب ديگر هم داريم.

"جاوس" نام صفحه خوانی است که می توان آن را برای کاربرد آزمايشی سی روزه از تارنمای آن پياده کرد. اما آنانی که ضعف بينايی دارند، به نحوی ساده تر و بدون هزينه، می توانند با اجرای این گام ها:

View>Text>size>Largest
روی "اينترنت اکسپلورر" حروف صفحه را درشت تر کنند.

افراد نيمه بينا همچنين می توانند ذره بين های ويژه ای را روی صفحه رايانه نصب کنند که حروف را به مراتب درشت تر نشان می دهد.

طراحان تارنما ها همچنين موظف اند گفتارها را  همراه با نوشتار آن منتشر کنند، تا افراد ناشنوا هم به آن دسترسی داشته باشند. اين موردی است که در بيشتر تارنماها به آن توجه نشده است.

گزارش هاى تصويری اين صفحه در باره يکی از کافه های اينترنتی معلولين در بريتانياست. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Flash برای نصب نرم افزار فلش اینجا را کلیک کنید


 به صفحه فیسبوک جدیدآنلاین بپیوندید

ارسال مطلب
Home | About us | Contact us
Copyright © 2024 JadidOnline.com. All Rights Reserved.
نقل مطالب با ذكر منبع آزاد است. تمام حقوق سايت براى جديدآنلاين محفوظ است.