Jadid Online
جدید آنلاین
درباره ما تماس با ما Contact us About us
واقع نمایی در تلويزيون

                            شلپا شتی

واقع نمايی تلويزيونی ، گونه ای نو از ژورناليزم است که در غرب محبوبيت دارد زيرا متاع خام مستند سازی است و در برخی انواع آن، آينه ای از اجتماع و زندگی مردم است آن گونه که اتفاق می افتد و واقعيت دارد نه آن گونه که از زير تيغ ويرايش گذشته و تر و تميز شده. در نتيجه مردم عادی اين گونه ی  نو از ژورناليزم را دوست دارند.  زمانی می گفتند زن و مردی را بر صحنه بگذاريد و شما داستانی برای گفتن داريد. حالا در عمل چنين شده که دوربينی را وارد خانه و صحنه ای می کنند و به تماشا می نشينند و نام آن را واقع نمايی در تلويزيون می گذارند.

درتلويزيون کانال ۴ بريتانيا برنامه ای است به نام  برادر بزرگ يا آقا بالاسر که سالهاست نشان داده می شود. واز هر رشته برنامه  آن جنجالی به پا می شود.  برادر بزرگ يا آقا بالاسر مفهومی است از کتاب ۱۹۸۴ نوشته جورج ارول که داستان قلعه حيوانات هم از اوست. منظور ارول از برادر بزرگ يا آقا بالاسر، رهبر و دولت و يا سازمانی است که با ابزارهای گوناگون کنترل زندگی مردم را بدست گيرد.

در بر نامه کانال ۴ ، تعدادی افراد را از طبقات مختلف اجتماعی وگاه از مذاهب ومليتها و فرهنگهای متفاوت در يک خانه جمع می کنند. برادر بزرگ، رهبر و صاحب اختيار اين خانه است. سرنوشت ساکنان در دست اوست. از برادر بزرگ فقط  گهگاه صدايی می شنوند که امر و نهی می کند و اگر لازم باشد احضار می کند.  از لحظه ورود به اين خانه، که سرتاسر و تمام زوايايش با دوربين های تلويزيونی زير نظر است و به طور مستقيم از تلويزيون پخش می شود، رابطه ساکنان ناهمگون اين خانه با دنيای بيرون قطع می شود و تا زمانی که در اين خانه هستند، که نزديک به دو ماه است، آنها نه خبری از بيرون می شنوند و نه با کسی ارتباط دارند.  آنها مثل زندانيان فقط با هم در ارتباطند.  تعامل ساکنان و رفتار و اخلاق و عادات شخصی آنها نقل صحبت روزانه مردم می شود. و روزنامه های عامه پسند پر است از مصاحبه با اين و آن در باره ساکنان اين خانه. در چند  هفته گمنامان به مشاهير بدل می شوند و نامشان در کوچه و خيابان برسر زبانهاست.

بينندگان تلويزيون در بحث و جنجالهای ميان شرکت کنندگان دخالت داده می شوند. آنها رای می دهند و اظهار نظر می کنند و بر اساس رای آنها ساکنان خانه می مانند و برنده می شوند و يا می بازند و اخراج می شوند. در برنامه فعلی که مخصوص مشاهير است يازده تن آدم مشهوراز بريتانيا، آمريکا و استراليا در برنامه اند. در نتيجه سری فعلی بسيار جنجالی تر از هميشه شده به خصوص که در کنار برخوردهای معمول ميان آدمها، جنجال نژاد پرستی هم بر آن افزوده شده و روابط بريتانيا و هند را هم به ميان کشيده.

هنر پيشه ای هندی به نام شلپا شتی و دختری انگليسی به نام جيد گودی مرکز اين جنجال شدند چون جيد گودی با آن که قبلا هم شرکت کرده بود يادش نبود که اين برنامه دارد زنده پخش می شود و در باره هنر پيشه هندی حرفهايی زد که از آن بوی نژادپرستی می آمد.

واکنش شديد به محتوای اين دور از برنامه، هنوز ادامه دارد و می تواند بر کيفيت و شايد هم آينده آن اثر بگذارد.


در همین زمینه
 

 


 به صفحه فیسبوک جدیدآنلاین بپیوندید

ارسال مطلب
Home | About us | Contact us
Copyright © 2023 JadidOnline.com. All Rights Reserved.
نقل مطالب با ذكر منبع آزاد است. تمام حقوق سايت براى جديدآنلاين محفوظ است.