Jadid Online
جدید آنلاین
درباره ما تماس با ما Contact us About us
پوشیدن سدره

گرونده به زرتشتيگری بايد نشانه ای از گروندگی بر خود بگذارد. هر زرتشتی بالغ بايد کمر بند مقدس يا کشتی را بر خود ببندد. اين کمر بند مثل ريسمانی است که چند بار دور خود می پيچند. برا ی اين کمر بند تعبيرات بسيار هست و خود آنها می گويند که کمر بند مهر و فروتنی است، به نشانه اينکه جوان به بلوغ رسيده بايد با مردم مهربان باشد، فروتن باشد و درخدمت مردم باشد. کمر بند را روی پيراهن سفيدی می بندند که سدره نام دارد و از همين رو سدره پوشی از مراسم بسيار مهم دين زرتشت است. سدره از ۹ تکه ساخته شده  يعنی ۹  فريضه به جوان سدره پوش تفهيم می شود:

يکتايی اهورا مزدا ، پيامبری آشو زرتشت، جهان مينوی، قانونمندبودن جهان، گوهر آدميت، امشاسپندان، نيکوکاری و دستگيری نيازمندان ، چهارآخشيج ( عناصر چهارگانه: آب و باد و خاک و آتش) و باور به تازه گردانی جهان.

زرتشتيان ايران

آمار دقيقی از جمعيت زرتشتيان ايران در  دست نيست، کامران لريان موبد زرتشتی می گويد  آماری که در سال ۱۳۵۷ خورشيدی منتشر شده جمعيت زرتشتيان را ۳۰ هزار نفر نشان می داده و بعد از آن هم آماری منتشر نشده است.

وجود مراکز خاص و آتشکده و موبدان زرتشتی درايران نشان دهنده اين امر است که زرتشتيان درايران مشکلی در اجرای مراسم ومناسک مذهبی ندارند. آنان يک نماينده هم در مجلس ايران دارند. اما به نظر آقای ليريان دليل مهاجرت زرتشتيان از ايران اين است که در ايران به فرهنگ زرتشتيان توجه نشده است و رفتن زرتشتيان به آمريکا بيشتر ازاينکه يک فرار باشد، يک نوع کشش و علاقه است به  فضا و زندگی غربی و فعاليتهايی که انجمن زرتشتيان در آمريکا دارد.

در ايران هم زرتشتيان مراکز و مجامع آموزشی – فرهنگی دارند. روزنامه امورداد(امرداد به معنی جاودانگی و بی مرگی)  و مجله پارسيان ازجمله نشريات زرتشتيان است. مجله پارسيان به علت مشکلاتی که دارد شش ماهی است که منتشر نشده. اما نشريه فروهر منتشر می شود. علاوه بر اين نشريه چيستا نيز که متعلق به پرويز شهرياری است گرايش هايی به آيين زرتشت دارد زيرا خود پرويز شهرياری زرتشتی است.

علاوه بر نشريات، زرتشتيان ايران دارای نهادهای متعددی نيز هستند. موسسه خيريه " پورچيستا" ( اسم دختر زرتشت)، کانون دانشجويان، سازمان فره وهر از جمله نهاد های زرتشتی است. زرتشتيان انجمن های دينی و فرهنگی چندی نيز در يزد  و تهران دارند.

زرتشت و آيين او

زرتشت، پيامبر ايران باستان که کتاب مقدس او  اوستا نام دارد،  قرنها پيش از ميلاد مسيح می زيسته است. در باره تاريخ دقيق زندگی او ميان مورخين اتفاق نظر وجود ندارد. « تاريخ کيش زرتشت »نوشته مری بويس، ترجمه همايون صنعتی زاده، می گويد  زرتشت پيش از هزار سال قبل از ميلاد مسيح می زيسته و شواهد زبان شناسی حکايت از آن می کند که وی بايستی از ايرانيان شمال شرقی باشد که سر انجام طايفه او در کنار آمودريا در خوارزم سکنی گزيده اند.

به هر حال دين زرتشت( يا آيين بهی) به عنوان دينی که بر اساس  نيکی و بدی استوار است، بر اديان ديگر تاثير بسيار داشته است و  مثل ساير اديان پر است  از نمادها و مراسم و مناسک و احکام  مثل احکام ازدواج و پوشش و پاکيزگی.

خرد انسانی

زرتشتيان معتقدند، انسان دونوع خرد دارد: خرد ذاتی که با خود کودک متولد می شود، و خرد اکتسابی. خرد اکتسابی نيز دو بخش دارد:  آشنايی با دانش روز ( خرد زمان) و خرد دينی. به باور زرتشتيان اگر به کسی هردوی اين خردها داده شود می توان انتظار داشت که  انسانی با وجدان بيدار و آگاه باشد.

احترام به طبيعت و محيط زيست

بزرگترين گناه از بين بردن فرآورده های خداوندی است. آزار به انسان و آزار به  چهار آخشيج ( باد، خاک، آب، و آتش) گناه شمرده می شود. درآيين زرتشتيان طبيعت از اهميت خاصی برخوردار است. زيرا  معتقدند که نتيجه آسيب رساندن به طبيعت خيلی فوری به خود آدمها برمی گردد.  و بر ترين ارزش در آيين بهی هم ( فرشکرد) يا تازه گردانيدن جهان است

آيينه و گلاب

وقتی برای اولين بار وارد خانه يک زرتشتی شويد با گلاب و آيينه از شما استقبال می کنند. گلاب به نشانه اينکه تو خود خوش بويی و معطری.  آيينه را هم درست مقابل مهمان می گيرند، به نشانه اينکه بهترين هديه برای ما  تويی که واردمی شوی.

تنی و روانی

تنی و روانی، اين کلمه ای است که دختر  و پسر زرتشتی به هنگام ازدواج بر زبان می رانند. به باور زرتشتيان اين دو همسر وقتی بر سفره عقد می گويند تنی و روانی، در واقع در دنيا و نيز در آخرت يا دنيای مينوی با هم اند. از اين رو بر اساس آيين زرتشتيان انتخاب همسر بايد با دقت تمام انجام شود.

موبد

موبد( روحانی زرتشتيان)  بايد درسها و مراحل ويژه ای را پشت سربگذارد. کسانی که می خواهند دوره های ويژه موبد موبدان را سپری کنند بايد به هند بروند. اما آموزش های موبد ودستيار موبد را می توانند در ايران نيز فرا بگيرند.  زنان نيزمی توانند موبد باشند، قيدخاصی در اين زمينه وجود ندارد اما بيشتر موبدان زرتشتی مرد اند. موبدی در آيين زرتشتی هيچ امتياز مادی ندارد.

 

Flash برای نصب نرم افزار فلش اینجا را کلیک کنید


 به صفحه فیسبوک جدیدآنلاین بپیوندید

ارسال مطلب
Home | About us | Contact us
Copyright © 2024 JadidOnline.com. All Rights Reserved.
نقل مطالب با ذكر منبع آزاد است. تمام حقوق سايت براى جديدآنلاين محفوظ است.